Zdroj foto: cykloportal.sk

Spolupráca:

2015 Senec – Jelka

Trasa začína v meste Senec na križovatke cykloturistických trás pri Slnečných jazerách Juh. Tu sa stretá päť cykloturistických trás. Na tomto mieste sa nachádza i cykloservisný stojan, ktorý osadilo mesto Senec. Modrá značka pokračuje juhovýchodne, spolu s trasami Okruh Réca č. 5014 a Senec – Kostolná pri Dunaji č. 8043. Žltá značka sa časom odpája a so zelenou pokračuje v súbehu až k prechodu cesty I. triedy. Po prejazdom cesty pokračujeme v smere do obce Kráľová pri Senci. Prechodom obcou pokračujeme do obci Kostolná pri Dunaji na konci ktorej stáčame na spevnenú cestu smerom Oáza sibírskeho Tygra. Následne pokračujeme do obci Hurbanova ves a odtiaľ do obci Jelka. Cykloturistická trasa končí pri reštaurácii Ister Jelka. Na začiatku obce stretáme cykloturistickú spojku č. 8202 – Spojka Jelka, ktorou sa vieme napojiť na významnú regionálnu trasu v Trnavskom kraji – 2210 – Po stopách vodných mlynov. Značenie vedie po komunikáciách mesta Senec a smerom na cestu I. triedy je frekventovanejšia doprava, odporúčame si preto trasu plánovať na víkend. Zvyšok značenia vedie po existujúcich komunikáciách s málo frekventovanou dopravou a spevnenými komunikáciami medzi obcami.

  • Farba: modrá
  • Typ bicykla: trek, horský
  • Dĺžka: 15 km
  • Cesta: asfalt, spevnená cesta