Top
Image Alt

Vitajte na stránke OOCR SENEC

https://www.ipcamlive.com/delfin

Stiahnite si brožúry. mapy a kalendáre vo formáte PDF.

Región Senec je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 13 a nasl. zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.