DECEMBER

28.

Feb

Športovec roka mesta Senec 2023

kinosála MsKS Senec o 18.00 hod., (mesto Senec)

NOVEMBER

28.

Feb

Športovec roka mesta Senec 2023

kinosála MsKS Senec o 18.00 hod., (mesto Senec)

OKTÓBER

28.

Feb

Športovec roka mesta Senec 2023

kinosála MsKS Senec o 18.00 hod., (mesto Senec)

SEPTEMBER

28.

Feb

Športovec roka mesta Senec 2023

kinosála MsKS Senec o 18.00 hod., (mesto Senec)

AUGUST

28.

Feb

Športovec roka mesta Senec 2023

kinosála MsKS Senec o 18.00 hod., (mesto Senec)

JÚL

28.

Feb

Športovec roka mesta Senec 2023

kinosála MsKS Senec o 18.00 hod., (mesto Senec)

JÚN

28.

Feb

Športovec roka mesta Senec 2023

kinosála MsKS Senec o 18.00 hod., (mesto Senec)

MÁJ

1.

Máj

Jazerný blšák a burza starožitností

Slnečné jazerá – sever, (SCR Senec)

3.-4.

Máj

Vrakmánia

Slnečné jazerá – Juh, (Vrakmánia)

4.

Máj

Motorkársky zraz

Slnečné jazerá – Sever, (White Lions Senec)

5.

Máj

Deň matiek (v maďarskom jazyku)

Senec, (Szövetség – Aliancia)

7.

Máj

Vernisáž: AMFO,  Malokarpatské osvetové stredisko

Labyrint 2 posch., (MsKS Senec)

11.

Máj

Senecká korčuľa – 13 ročník súťaže na kolieskových korčuliach

Slnečné jazerá – juh,  (klub KDH Senec)

11.

Máj

Míľa pre mamu

Senec,  (RC Senecké slniečko)

12.

Máj

Koncert ku Dňu matiek

Kinosála v MsKs o 15:00, (zbor Radosť, MsKS Senec, Mesto Senec)

12.

Máj

Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ – Juh)

Slnečné jazerá – juh, karavanový kemping Senec, (Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)

14.

Máj

Športové hry klubu na Ihrisku Slávia

Senec, (ZO SZTP Senec)

16.

Máj

Finále MIKROligy v basketbale

Športová hala – Transpetrol Hotel Družba

18.

Máj

Zraz a burza historických vozidiel

Slnečné jazerá – sever, (Klub vojenskej histórie a strelecký klub VDV Dinka, mesto Senec)

18.

Máj

Súťaž vo varení

Slnečné jazerá – juh

18.

Máj

Turistický výlet s Maticou

(Miestny odbor Matice slovenskej, Senec)

18.

Máj

Divadelná sobota pre deti

Labyrint 2 posch., (MsKS Senec)

18.

Máj

Noc múzeí a galérií 2023 – séria podujatí

Mestské múzeum Senec

20.-24.

Máj

Senecká olympiáda žiakov 2024

Školy mesta Senec, (mesto Senec ZŠ a Gymnázium A. Bernoláka)

24.

Máj

Návšteva kúpaliská vo Vincovom lese

(ZO SZTP Senec)

25.-26.

Máj

TRIATLON SENEC 2024

Areál Slnečné jazerá, (Trinity Triathlon Team o.z,)

25.

Máj

Detské rybárske preteky pre deti do 15 rokov v love slnečníc (MDD)

Strieborné jazero, Senec, (Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Senec)

29.

Máj

Čitateľský MARATÓN

Knižnica, (MsKS Senec)

28.

Máj

Absolventský koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru ZUŠ

Evanjelický kostol Senec o 17:30 hod, (ZUŠ Senec)

APRÍL

1.

Apr

Do práce na bicykli – začiatok registrácia

(mesto Senec)

7.

Apr

Divadelná nedeľa pre deti

Kinosála v MsKS Senec, (MsKS Senec)

11.

Apr

Odber krvi

DSS Hviezdoslavova 55, Senec, (Miestny spolok SČK Senec)

11.

Apr

Senecká latka 2024 – súťaž v skoku do výšky žiakov seneckých základných škôl

ZŠ J.G.Tajovského, (MsÚ Senec, ZŠ Senec)

14.

Apr

Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ – Juh)

Slnečné jazerá – juh, karavanový kemping Senec, (Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)

14.

Apr

Nedeľa v múzeu

Mestské múzeum Senec, (múzeum otvorené medzi 14.00 – 18.00 hod.)

20.

Apr

Divadelná sobota pre deti

Labyrint 2 posch., (MsKS Senec)

24.-27.

Apr

Absolventský koncert tanečného odboru SZUŠ R. Madarászovej

MsKS Senec, (SZUŠ R. Madarászovej, MsKS Senec)

24.

Apr

Kráľ čitateľov – súťaž pre detských čitateľov

Knižnica, (MsKS Senec)

24.

Apr

Prednáška v mestskom múzeu

Mestské múzeum Senec

26.

Apr

Žiacka konferencia regionálnych dejín, ZŠ

Senec (ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho)

30.

Apr

Stavanie mája

Senec (RC Senecké slniečko)

MAREC

1.

Mar

„…A dali nám farby“ vernisáž výstavy prác žiakov výtvarného odboru SZUŠ R. Madarászovej

Galéria Labyrint v MsKS v Senci o 18.00, (SZUŠ R. Madarászovej, Galéria Labyrint MsKS Senec)

2.

Mar

O Pohár Slnečných jazier – 10. ročník medzinárodnej súťaže v zimnom plávaní

Pláž pod hotelom Relax – Slnečné jazerá – sever, (Sport Club Senec, Fides Brno)

3.

Mar

Divadelná nedeľa pre deti

kinosála v MsKS Senec, (MsKS Senec)

4.-8.

Mar

Týždeň slovenských knižníc

Knižnica, (MsKS Senec)

5.

Mar

Návšteva čokoládovne v Kittsee + nákupy

(ZO SZTP Senec)

10.

Mar

Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ – Juh)

Slnečné jazerá – juh, karavanový kemping Senec, (Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)

10.

Mar

Nedeľa v múzeu

Mestské múzeum Senec, (múzeum otvorené medzi 14.00 – 18.00 hod)

16.

Mar

Deň ľudovej rozprávky

Knižnica, (MsKS Senec)

16.

Mar

Veľkonočné dielničky v knižnici

Knižnica, (MsKS Senec)

16.

Mar

Divadelná sobota pre deti

Labyrint 2 posch., (MsKS Senec)

18.-23.

Mar

Rekondično – rehabilitačný pobyt v Piešťanoch

Hotel HARMÓNIA, (ZO SZTP Senec)

20.-22.

Mar

Malá Tália

Kinosála v MsKS Senec, (MOS Modra, MsKS Senec)

22.

Mar

Noc s Andersenom – tradičná rozprávková noc pre deti s bohatým programom

Knižnica, (MsKS Senec)

24.

Mar

Predveľkonočný koncert žiakov ZUŠ

Evanjelický kostol o 17.30 hod., (ZUŠ Senec)

26.

Mar

Deň učiteľov

27.

Mar

Prednáška v mestskom múzeu

Mestské múzeum Senec

FEBRUÁR

4.

Feb

Divadelná nedeľa pre deti

Kinosála v MsKS Senec, (o.i: MsKS Senec)

9.

Feb

Ples MŠK Senec

Jedáleň SOŠ Kysucká ul., (o.i: MsKS Senec)

7.

Feb

Karin Sarkisjan, klavírny koncert

Labyrint 2 posch., (o.i: MsKS Senec)

10.

Feb

Fašiangové posedenie MO MS

(Miestny odbor Matice slovenskej, Senec)

11.

Feb

Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ – Juh)

Slnečné jazerá – juh, karavanový kemping Senec, (Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)

11.

Feb

Nedeľa v múzeu

Mestské múzeum Senec, (múzeum otvorené medzi 14.00 – 18.00 hod.)

17.

Feb

Fašiangový sprievod

Senec, (RC Senecké Slniečko)

17.

Feb

Divadelná sobota pre deti

Labyrint 2 posch., (MsKS Senec)

22.

Feb

Odber krvi

DSS Hviezdoslavova 55, Senec, (Miestny spolok SČK Senec)

25.

Feb

Knižná nedeľa – deň otvorených dverí v knižnici, odpúšťanie upomienok

Knižnica, (MsKS Senec)

28.

Feb

Športovec roka mesta Senec 2023

kinosála MsKS Senec o 18.00 hod., (mesto Senec)

28.

Feb

Prednáška v mestskom múzeu

Mestské múzeum Senec

JANUÁR

6.

Jan

Trojkráľové plávanie otužilcov – 25 ročník

Slnečné jazerá – sever, (o.i: Sport Club Senec, MsÚ Senec, SCR Senec, MsKS Senec)

6.-7.

Jan

Novoročný turnaj mladších žiačok v hádzanej

Nafukovacia hala v areáli NTC Senec (o.i: Sport Club Senec)

7.

Jan

Trojkráľový koncert

Evanjelický kostol, Senec (o.i: Miestny odbor matice Slovenskej)

14.

Jan

Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb (SJ – Juh)

Slnečné jazerá – juh, karavanový kemping Senec, (o.i: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Senci)

14.

Jan

Novoročný koncert: Známe hudobnícke rody Slovenska

Labyrint 2 posch., (o.i: MsKS Senec)

14.

Jan

Nedeľa v múzeu

Mestské múzeum Senec, (múzeum otvorené medzi 14.00 – 18.00 hod.)

15.

Jan

Plavecké kurzy s DELFÍNOM pre deti od 4 – 15 rokov – začiatok s PK DELFÍN Senec

Senec, (o.i: PK Delfín Senec)

20.

Jan

27. reprezentačný ples ZUŠ v spoločenskej sále SOŠ

Montostroj, spoločenská sála SOŠ automobilová a podnikania Senec, (o.i: ZUŠ Senec)

27.

Jan

Ples ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho

Montostroj, spoločenská sála SOŠ automobilová a podnikania Senec, (o.i: ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho)

31.

Jan

Prednáška v mestskom múzeu

Mestské múzeum Senec