CYKLOTURISTIKA

Veľmi pohodlne a hlavne komplexne môžete spoznať
senecký región vďaka cykloturistickej magistrále

Objavte krásu prírody, miest a obcí v regióne zo sedadla bicykla, cyklotrasy Vás prevedú brehmi Čiernej vody, Malého Dunaja, lesmi a poliami Západného Slovenska. Zdravotné benefity cyklistiky sa dostavia bez ohľadu na to, či budete pri šliapaní do pedálov zdolávať tisícovky alebo rádovo kratšie vzdialenosti. Využite slnečné dni, spojte príjemné s užitočným a spoznávajte Senec Región zo sedla bicykla.

Farebné označenie cykloturistických trás: červená, modrá, zelená, žltá alebo čierna.

Červená farba – výlučne trasy Eurovelo (sieť európskych cyklotrás) a diaľkové cyklomagistrály, ktoré vedú viacerými štátmi, krajmi alebo okresmi, najzaujímavejšie miesta, nenáročnosť trás, prechod údoliami riek, prechodmi hôr, dĺžka (30 – 80 km), možnosť ubytovania a stravovania na trase.

Modrá farba – paralelné cykloturistické trasy k diaľkovým cyklomagistrálam, dlhšie cykloturistické trasy mimo cyklomagistrály, resp. náročnejšie cykloturistické trasy mimo cyklomagistrál, dĺžka (40-50 km), aspoň jeden zdroj ubytovania a stravovania.

Zelená farba – stredné a nenáročné cykloturistické trasy, okruhy zdravia a rodinné trasy, dĺžka (20 – 30 km), zdroj ubytovania by sa mal nachádzať aspoň vo východisku, alebo cieli cykloturistickej trasy.

Žltá farba – ľahké cykloturistické trasy a spojky medzi cykloturistickými trasami alebo krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým a technickým zaujímavostiam, dĺžka (1-15 km), nemusia spĺňať požiadavku na ubytovacie a stravovacie kapacity.

Čierna farba – značia sa ňou ľahké náučné cykloturistické trasy.

CYKLOPRISTRESKY

Stanica BIKE AND RIDE, ŽST Senec

Predmetom realizovaného projektu bolo vybudovanie nových, moderných a bezpečných stojísk pre bicykle. Projekt sa realizoval na Termináli integrovanej dopravy v Senci (ďalej ako TID) pri bráne na južnej strane Slnečných jazier, kde sa vymenila stará cyklistická infraštruktúra za novú.

V Stanici BIKE AND RIDE bude možné zaparkovať až 84 bicyklov a z toho:

  • 48 ks v rámci 2 ks uzamykateľných prístreškov pre bicykle s poschodovými stojanmi pre bicykle, so zelenou vegetačnou strechou a fotovoltickými panelmi, ktoré zabezpečia napájanie prístrešku elektrickou energiou
  • 36 ks v rámci otvoreného prístrešku pre bicykle s poschodovými stojanmi pre bicykle

Súčasťou stanice sú aj moderné prvky doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ako aj prvky zamerané na ochranu životného prostredia:

  • Zelená strecha na uzamykateľných prístreškoch
  • Vzrastlý strom
  • Fotovoltaické panely
  • Servisný stojan pre bicykle
  • Stojan s vapkou na umytie bicykla
  • Pitná fontánka