Kostol Svätého kríža (Hamuliakovo)

Zaujímavosti

Najvýznamnejšou cirkevnou pamiatkou najzápadnejšej časti Žitného ostrova je rímskokatolícky Kostol sv. Kríža z 13. storočia. Patrí medzi najvýznamnejšie tehlové románske stavby sakrálnej architektúry na Slovensku. Jeho súčasná podoba je výsledkom viacerých úprav v období baroka a tiež v 19. a 20. storočí. Unikátna je najmä maliarska fresková výzdoba z druhej polovice 14. storočia. Ide o gotické nástenné maľby s motívmi starých cirkevných symbolov.

Kontaktné údaje

  • Kostolná 259, 900 43 Hamuliakovo
  • +421 907 179 158

Aktuálne počasie

HAMULIAKOVO Práve teraz