Kostol Premenenia Pána (Nová Dedinka)

Zaujímavosti

Kostol predstavuje typ tehlovej sakrálnej stavby, bežnej v Podunajsku od konca 12. storočia. Pôvodne bol zasvätený sv. Filipovi a Jakubovi, dnes Premeneniu Pána. V 14. storočí ešte dostal kostolík freskovú výzdobu. Súčasnú podobu dostal objekt pri obnove, ku ktorej došlo v polovici 16. storočia.

Kostolík ponúka návštevníkom krásnu ukážku jedného zo základných ozdobných prvkov románskeho slohu – slepých arkád. Z freskovej výzdoby interiéru sa zachovalo len minimum, v lodi sú to výjavy s Michalom Archanjelom a v presbytériu zasa maľba sv. Kataríny. Pri výskume bola pod dlážkou lode objavená kamenná románska krstiteľnica a 11 hrobov.

Aktuálne počasie

NOVÁ DEDINKA Práve teraz