Top
Image Alt

Región Senec

RIORITNÁ CYKLOTRASA – CYKLOCHODNÍK na obdobie 2018 – 2022:

Jednou z hlavných priorít, je vybudovanie cyklotrasy (bezpečného cyklochodníka) SENEC – JUH , ktorý by mal spojiť mesto Senec s Bratislavou. Mesto Senec má vypracovanú už štúdiu realizovateľnosti a pracuje sa na finálnom projekte. Následne po vypracovaní a vysporiadaní všetkých potrebných pozemkov (cca 30 vlastníkov), sa mesto bude uchádzať o fondy, aby mohlo tento prioritný cyklochodník na toto volebné obdobie vybudovať. Pracujeme na ňom v súčinnosti s obcou Nová Dedinka a obcou Tureň.
ARKOVANIE BICYKLOV

Parkovanie bicyklov pred Mestským úradom.
Mesto plánuje vybodovať bezpečné parkovanie pri železničnej stanici a zapojilo sa do výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výzve C2. V prípade, že bude náš projekt úspešný, bude vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa.

Cykloprístrešky

Mesto Senec má aktuálne dva uzamykateľné a dva otvorené prístrešky pre bicykle.

Názov projektu: „STANICA BIKE AND RIDE, ŽST Senec“ spolufinancovaný z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR

Miesto prístreškov: Železničná ulica v Senci, Terminál Integrovanej dopravy v Senci, pri bráne na Slnečné jazerá

Technické parametre

V Stanici bike and ride bude možné zaparkovať až 84 bicyklov a z toho:

48 ks v rámci 2 ks uzamykateľných prístreškov pre bicykle s poschodovými stojanmi pre bicykle, so zelenou vegetačnou strechou a fotovoltickými panelmi, ktoré zabezpečia napájanie prístrešku elektrickou energiou,
36 ks v rámci otvoreného prístrešku pre bicykle s poschodovými stojanmi pre bicykle.

V uzamykateľných prístreškoch bude zabezpečený prístup na základe autorizácie pomocou čipu a mobilnej aplikácie (aplikáciu prevádzkuje iná spoločnosť, viac info v časti Používanie v praxi), automatické osvetlenie prístreškov a kamerový systém. Prevádzka automatizovaných systémov stanice bude zabezpečená autonómne – prostredníctvom fotovoltických panelov.

Poschodové stojany majú hydraulický systém pre jednoduchšie ukladanie bicyklov na 2. podlažie prístreškov.

Na uzamykateľnom prístrešku sa vybudovala zelená strecha. Okrem toho sa v centrálnej časti plochy vybudoval vyvýšený záhon, v ktorom je vysadený vzrastlý strom.

Prístrešky budú chrániť bicykle pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

V rámci Stanice bike and ride je okrem prístreškov zrealizovaný aj voľne stojaci mobiliár pre cyklistov a to konkrétne servisný stojan pre bicykle a umývací stojan na umývanie bicykla spolu s pitnou fontánkou. Servisný stojan pre bicykle je umiestnený vedľa uzamykateľného prístrešku pre bicykle. Dá sa na neho zavesiť bicykel a realizovať na ňom drobné opravy bicykla, ako je napríklad dofúkanie duší alebo oprava defektu. Umývací stojan s pitnou fontánkou je umiestnený vedľa otvoreného prístrešku pre bicykle. Obsahuje jednoduché náradie na umytie bicykla a v zadnej časti kohútik na pitnú vodu.

Bezpečnosť (zopakovanie princípu bike and ride, kamera, ako správne zamykať bicykel)

Stanica bike and ride slúži na úschovu bicyklov, ktoré bude možné bezpečne zaparkovať vo vyhradených parkovacích miestach. Následne bude možné prestúpiť na verejnú osobnú dopravu (vlak alebo autobus). Bezpečnosť zamknutých bicyklov pozostáva z dvoch dôležitých faktorov, a to:

-prvý významný faktor bezpečnosti bicykla je u samotného užívateľa, čo predstavuje zvolenie vhodného zámku na bicykel,
-druhý významný faktor je v technickom riešení prístreškov pre bicykle. V uzavretom prístrešku bude zabezpečená ochrana bicykla pred ukradnutím kamerovým systémom a elektronickým prístupom majiteľa bicykla (formou čipu alebo aplikácie) a dvoj alebo trojbodovým uzamknutím bicykla (v závislosti od použitia horného alebo dolného poschodia stojana). Kamerový systém umiestnený vo vnútornom priestore prístrešku bude monitorovaný s dostatočným počtom kamier so záberom na vstup prístrešku. Tento systém obsahuje nočné videnie a vysoké grafické rozlíšenie. Kamerový záznam je nahrávaný na pamäťové médium. Riadiaci alarm umožňuje nastaviť aj alarm v časovom intervale, ktorý môže upozorniť používatelia o vniknutie do objektu. V otvorenom prístrešku bude ochrana bicykla riešená tiež technickým riešením stojana pre bicykle, čo predstavuje dvoj alebo trojbodové uzamknutie bicykla (v závislosti od použitia horného alebo dolného poschodia).

Celý objekt Stanice bike and ride bude samostatne monitorovaný aj kamerovým systémom. Aktuálne sa na mieste nachádza 1 kamera a súčasne riešime v rámci objektu pridanie ďalšieho monitorovacieho zariadenia. Na mieste realizácie projektu prebehol aj orez konárov drevín, ktoré zasahovali do monitorovanej plochy.

Poznámka mesta – prevencia zamykania bicyklov v meste: bicykle zamykajte o rám bicykla v cyklostojanoch alebo o pevný predmet či bod, ktorý je pevne ukotvený v zemi.

Používanie v praxi

Uzatvorený prístrešok bude možné odomknúť dvomi spôsobmi a udelením prístupu používateľovi:
-manuálne,
-virtuálne.

Manuálne odomykanie uzamykateľného prístrešku bude prostredníctvom elektromagnetického čipu, ktorý sa priloží na čítačku. Čítačka je umiestnená vedľa dverí. Pri tomto spôsobe je potrebná registrácia na kontaktom mieste na Mestskom úrade v Senci. Toto riešenie bude výhodné najmä pre seniorov a ľudí, ktorí nedisponujú mobilnými dátami alebo aplikáciou v mobilnom telefóne.

Virtuálne odomykanie uzamykateľného prístrešku bude prostredníctvom webovej aplikácie načítaním QR kódu alebo zadaním SMS kódu. Pri tomto spôsobe stačí online registrácia bez potreby navštívenia kontaktného miesta. Toto riešenie je výhodné najmä pre bežných užívateľov ale aj návštevníkov a turistov mesta.

Prístupové čipy a čítačka majú špeciálny šifrovaný komunikačný protokol, ktorý neumožňuje žiadnym spôsobom vyrábať kópie prístupových čipov bez vedomia administrátora a prevádzkovateľa systému!

Monitorovanie uzamykateľných prístreškov bude možné na diaľku odkontrolovať a bude možné na diaľku ovládať dverový zámok. Monitorovanie prístreška umožní zaznamenávať aj informáciu, či boli dvere správne uzatvorené. (dobrá poznámka – k čipu by mali dostať aj taký manuál…)

Do budúcna bude možné miesto čipov používať napr. kartu dopravných podnikov alebo avizovanú kartu Senčana.

Pripomíname bezpečné zamykanie s kvalitným bezpečným zámkom!

Prevádzkovanie uzamykateľných prístreškov bude možné začiatkom roka 2021, po schválení prevádzkového poriadku. Taktiež bude včas zverejnená informácia o presnom postupe vybavenia zaobstarania si čipu a iné informácie súvisiace s používaním prístreškov pre bicykle.

Otvorené prístrešky je možné používať od 22. 12. 2020.

Pôvodné stojany na bicykle vrátane prístreška boli umiestnené v inej časti mesta.

Umývací stojan s pitnou fontánkou bude funkčný až po zimnej sezóne (aby voda v stojane nezamrzla).
Upozorňujeme na fakt, že mesto negarantuje obsadenosť parkovacích miest pre bicykle!

Poplatok za používanie uzamykateľného prístrešku prostredníctvom čipu bude nízky a bude slúžiť iba na pokrytie základných nákladov: ako je napríklad náklad na obstaranie čipu alebo pokrytie nákladov na opravy a údržbu. Čipy si bude možné zakúpiť na kontaktom mieste na Mestskom úrade v Senci u poverenej osoby (upresníme bližšie neskôr).

Poplatky pri používaní prostredníctvom mobilnej aplikácie sú tiež nízke a ich výška závisí od výberu programu (denný, mesačný, ročný a iné). Orientačná cena je od 0,07 – 0,50 € za deň.

Mobilnú aplikáciu bude prevádzkovať iná spoločnosť – z dôvodu udržateľnosti projektu (personálne a technické kapacity).

Realizáciou projektu Mesto Senec prispelo k trvalo udržateľnej mobilite a ochrane životného prostredia a zároveň sa realizáciou projektu uľahčí obyvateľom a návštevníkom mesta dochádzanie za prácou, oddychom alebo vzdelaním.

Mesto Senec patrí medzi popredných a úspešných žiadateľov v rámci čerpania dotácií v Bratislavskom samosprávnom kraji. Je v záujme mesta, aby zlepšovalo podmienky a možnosti pre život v meste. Pri rôznych výzvach, na ktoré ide mesto reagovať je potrebné zvážiť veľa faktorov, podmienok, prínosov a rizík predkladaného projektu. Každá obec alebo mesto je jedinečné a pri žiadaní dotácií je nutné a dôležité zvážiť už spomínané podmienky, faktory, prínosy projektu a riziká tej danej obce, či mesta, ktoré nie sú naozaj jednoduché.

V prípade bližších informácií kontaktuje prosím útvar projektového riadenia alebo viceprimátora mesta emailom na adrese:

sturekovab@senec.sk
juraj.gubani@senec.sk